تبلیغات
دنیـای مزخرف مـن :| - ✘ بنیـامین و آرمیتـا ✘

✘ بنیـامین و آرمیتـا ✘

پنجشنبه 28 شهریور 1392 01:44 ب.ظ

نویسنده : ...

سلــام بچــه هــا

قبلنـا قول داده بـودم عکس بنـــی ( بنیـامین ) رو بیــارم

بنیــامیـــن پسر داییـمه

اینـم بنیـامین و آرمیتــا (: ( عشقـولانــه خخخ )


http://www.8pic.ir/images/98131389372337472945.jpg 

 
چـــون عکـس تکـے درست و حسـابے از بنـے نیـافتم عکس این دو نے نے رو بـا هم گذاشتـم :)

فینگیلــــاے مــــن ، خوشملــاے منن ایـن بشـرا

مو فــرفــرے خـودمه بنــی !

 بنیـامین + آرمیتـا رو خیلــے دوس دارم :)))))))))

بنــی و آرمیتـا تا هم دیگـه رو مینیــنن میپـرن تو بقل هـم بـاورتون نمیشه هم دیگـه رو بقل مکنن

بعدشم نـوبت نوبتـی لپ همـو  بـوس میکنـن ! :-0

راستـے یـادم رفت گـم ریـروز بـا مامانم و و خـالم و مـامـان جـونم و داییــم و

رفتیـــم آپـارتمـانے( 4 طبقه س ) ک داییم طراحی کرده ( 3 تـا از دایے هـام

 همشـون طراح سـاختمونن )

و داده کـارگرا بسـآزن رو ببینیـم

وا ےخیلے قشنگ بـود از خونه ای ک برای مــا هم طراحے کـردن ( خونه  ے من و خالم و مامان جونم

 اینا رو هم داییـام طراحے کردن )

خوشمــل تر بـود بـه داییـم گفتم بیـآ خونه مون رو عوض کنیــم

گفـــت چند سـآل دیگــه یکے دیگــه  خوشگـل تر از این میسـازم بعد خونه ی قبلیمـون رو

همه میفروشیم و

میریم تو آپـارتمـانه هورا :) قـول داییم قـوله تـا حالا هر چے قول داده بعـدش عملیـش کرده  :))

حـآلـا من و داییم رفتیم بـالـاے  پشت بـوم منم بـا کفش پـآشنه دار ! :-0

خو چ میدونستم میخـوایم بریم آپـارتمـان رو ببینیـم ! آخه داشتیم میرفتیـم بـازار داییـم

داشت میرسونـدمون ( آخه دَدیم کـار داشت نتونست ببرتمـون ) گفت بیـاید بریـم

یه سـرے بـه آپـاراتمـان بزنــیم !

بگـذریـم ...

آقــا این آسـآنسـوراش خـالی بـود در همشــونم بـآز بـود من با کفش پـاشنه دار داشتم میومـدم پـایین

یه تیکـه آجر رفت زیر پــآم داشتم میـفتادم

یهــو جلومـو نیگـا کردم دیــدم فقط یکم با آسـآنسور فـآصله دارم به زود خودمو کنتارل کردم نیـفتم

 تو آسانسور یه وخت !

هیچـی دیگـه تا رسیـدیـم بازار دستـام همینجـور میلـریزد خیلی تــرس داشت !

+ ایـن عکسـآ رو تو خونه ی مـامـان جونم ازشـون  گرفتیـم

+ بـه زودی از عکسـای بچگـی خودمـ هم آپ میکنـــمـ !

+ از ایـن به بعــد خیلے زود می آپـم ممکنـه خبر ندم آخـه تو روز چنــد تـا آپ میکنـم !

+ مــا تو آپـارتمــآن  خـانـوادگی زندگی میکنـیم وقتی اسبـاب کشی میکنیـم همه مون با هم میریم یه آپـارتمان

 دیگـه هر کی برای خودش اونجـا یه خونه رو میگیـره زندگی میکنه خخخ ( برای 118 خـودت گفتـم)

بقیــه ے عکســآ در ادامــه

http://www.8pic.ir/images/52283102530520582984.jpg

آرمیتـا رو ! اینجــوریــه :

خخــخـ

http://www.8pic.ir/images/46015735825232252904.jpg 

 http://www.8pic.ir/images/00186575144606350780.jpg


http://www.8pic.ir/images/10602705543763342948.jpg

بیشتـر بـود ولی دیگـــه حوصلـه ندارم آپلـود کنم منتظـر نظراتتـون هستم :)دیدگاه ها : غیر فعآل
آخرین ویرایش: شنبه 30 شهریور 1392 12:37 ب.ظ