تبلیغات
دنیـای مزخرف مـن :| - ✘ آخــیش ! ✘

✘ آخــیش ! ✘

چهارشنبه 27 شهریور 1392 11:04 ب.ظ

نویسنده : ...همــه ے وسـایل مدرسمـو خـــریـدم تمـــامـ شــــد

رفـــت پــے کــــارش ! اوخـــــیش !

البتـــــه هنــــوز چنــد تا لوازم تحــریـر مـونده کـــه امشــب وخت نکـردم بخـرمشـون


ایــــنروزا انقـــدر میــرم بیرونــ واســه خریــد حـآلم از بیــرون رفتــن داره بـــه هـم میخـوره !

نــه شـوخی کردم کــــی از خریـد حالش بــه هم میخـوره

حــالـا وســایل کلـاس زبانمم مـونده بـاید یـه کیــف زبــان بخـــرم !

وســایلــی ک از لـوازــم التحـــــریـــرم مونـده و بـآید بخـرمشـون :

جلـــد وا3 کتـابــآم

جـآمدادی ( یــه جـامدادی دارم یکــی دیگـه هم میخـوام بگیـرم )

همیــــن ! :)

از دســت کتـآب کــار هدیـه هــای ے آسمــــانــی راحــت شـدیـم هــورا

تبــریک میگـم بـه همـــه
ے شیشمــے هـــاے عــزیـز !!!

راستـــ
ے کـــامــے یــه خبــر خوب دارـــم !

اولیـــن روز مدرســه نمیخـــواد کلــــه سحـــر از  خـواب نـــاز بیــدارشیــم !ایـــول !؟

تــایم ظهر میـــریــم :)

 از اول تــآ ســوم بیچــآره بـاید صب پــآشن مـا بزرگــا راحت بخــوابیـم


آخــه میـدونیـد چیــه ؟ جـدیــدا مدرسمـون اینجــوری شــده :

اول تــآ سـوم تو یه شیـــفـت - از چهـــارم تا شیشــم هم تو یه شیفــت دیگــه !

چـــه بهتــر جقـــله هـای کلـاس اولــی نمیـان تو دست و پـآمون

البتــــه مــدیــر شیفتــی کــه پــارسـال تـوش بـودم شــده مدیر اوــل تا ســوم :(

راستــے آویـزے واســه کیفم خــریــدم + عینـک آفتــابـے

خـواستـم عینــک خگـولـے هـم بگیـرم دیـدم بــم نمیــاد

تــو آپ بعــد عکـس آویـزے هــایــے واســه کیفـم خیـدم & عینکـم رو میـذارم :-*

_________________

+ بـــا کفــش پــاشنـه بلنــد ( پـاشنش زیـاد بلنـد نبـود متوسـط بـود ) رفتـــم بـآزار بـه غلط کـردم

 افتـادم واے نـــنـه کمـرم درد میکنـه !

+ حس خرخـونــے اومــده ب شـــدت !!!

+ دارم خــدای درسـو میبینـم ، پــرفکتــ !

+ وب داستـانیم فعلـا رو عـدم نمــآایشـه چـون حس داستـان نویسـی نیس نترسیـد

حذفش نمیکـنم حسش اومد مینـویسم

+ یـه عالمــه عکسـ از سـآیتـاےخـارجـے گرفتــم یـه پوشش عکسـاے فشــن

دخترـونه ست ک مــن عاشقشـونــم !

 http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c766e2d1c1f79241.jpg  


خـواستـی کپـی بکنــی بکـن ولــ
ے بدونـ شخصیــت خودتــو نشــون دادی و خیلـــی خــرے !

دیدگاه ها : غیر فعآل
آخرین ویرایش: جمعه 15 آذر 1392 10:29 ب.ظ