تبلیغات
دنیـای مزخرف مـن :| - ✘ ... پـــروفــایلـم ...✘اســمم نگـاره

12سـالمه

کلـاس شیشـمم

دوسـ دارم متـخـصـص اطفـال بشـم

تـک فرزنـدم

تاریخ تولـدم : 80/11/25

شخصیتــم  : احسـاسـاتی- مغــرور - دمـدمی - عاشـق موسیقـی

ریلکـس - خـابـالو

علایق: مـامان بـابـام -خـودم -کره جنوبــی - زبـان کره ای - ویـالون - موسیقـی - موزیک ویـدیو کـره ای

- فیلمـای موزیکـال -جـانگ گیون سـوک - نـایل - تیلـور - آوریل - سلنــا - هـری

 تبلتـم - کـامپیـوترم - هیپ هاپ - نویسنـدگی

همیـن دیگـــه ...